De website van Woongoed Middelburg maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.       Ik accepteer het gebruik van cookies

Buurtbemiddeling succesvol bij woonoverlast

Steeds meer gemeenten en woningcorporaties bieden bewoners buurtbemiddeling aan.

Bron Aedes:

 

 

Steeds meer gemeenten en woningcorporaties bieden bewoners buurtbemiddeling aan. En met succes: 70 procent van de aangemelde zaken in 2016 werd goed opgelost. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling  van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). 

 

Leer hier het volledige artikel.

Woongoed plaatst ook dit jaar op 200 woningen zonnepanelen

In 2016 is Woongoed gestart met het aanbieden van zonnepanelen voor huurders. Voor een bedrag van €10,- per maand plaatst Woongoed bij huurders zonnepanelen. De opbrengst van de panelen is minimaal €22,- per maand. Is er sprake van een optimale zonligging? Dan kan dit bedrag zelfs nog hoger zijn.

 

Vorig jaar hebben de eerste huurders die hiervoor in aanmerking komen een aanbieding ontvangen en zijn er op 200 woningen zonnepanelen geplaatst. Dit jaar zijn er op nog eens op 100 woningen zonnepanelen geplaatst.

 

Begin augustus heeft een nieuwe groep huurders van Woongoed een brief ontvangen met een aanbieding voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit jaar plaatsen we nog op 100 woningen zonnepanelen. De huurders die buiten deze 100 vallen komen op de reservelijst te staan voor volgend jaar.

PZC: Middelburg biedt sneller hulp bij huurachterstand

MIDDELBURG - Huurders in Middelburg die vanwege geldnood hun huur niet meer kunnen betalen, krijgen voortaan eerder hulp. De gemeente, Woongoed Middelburg en Orionis Walcheren hebben een overeenkomst gesloten waarbij zij eerder signaleren dat een huurschuld dreigt en dus ook eerder hulp bieden.

 

Vorig jaar is een proef gehouden van ruim een half jaar met deze zogenoemde 'vroegsignalering'. Daaruit bleek dat door eerder in te grijpen, een aantal huurschulden voorkomen kon worden en dat mensen die al wel een betalingsachterstand hadden eerder uit de problemen waren. Daardoor hoefden ook geen huurders uit hun huis gezet te worden. ,,En dat we op het goede spoor zitten bleek voor mij duidelijk toen iemand zei: 'Ik ben blij dat er iemand kwam om mij te helpen''', zei wethouder Saskia Szarafinski.

Het aanpakken van huurschulden is volgens de gemeente, de woningcorporatie en de sociale dienst erg belangrijk, omdat daar vaak andere schulden aan vooraf gaan. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld ook al langer hun ziektekostenverzekering niet meer betalen, of hun energierekening. Het betalen van de huur houden ze zo lang mogelijk vol, omdat ze anders dakloos worden. In veertig procent van de gevallen gaat het namelijk om een gezin met kinderen.

Zelf hulp zoeken

,,Het blijft vooral belangrijk dat mensen zelf hulp zoeken als ze in problemen komen'', benadrukte wethouder Chris Simons. ,,Dat is eigenlijk de eerste stap. Maar veel mensen durven dat niet, omdat ze zich schamen.'' Dan lopen de problemen op. Met hun gezamenlijke aanpak willen de gemeente, Woongoed Middelburg, Orionis Walcheren en Porthos (dat kijkt naar eventuele andere problemen die spelen) mensen eerder de helpende hand bieden.

Huisuitzetting

Woongoed Middelburg heeft ongeveer zesduizend huurders. Voor de proef hadden ongeveer 500 van hen een huurachterstand. Na de proef waren dat er nog ruim 400. Bovendien werden in 2015 16 woningen ontruimd. In 2016 gebeurde dat 7 keer, waarvan twee keer door overlast voor de omgeving en 5 keer door een huurachterstand. ,,Maar ten tijde van de proef hoefde niemand uit huis gezet te worden, omdat er een oplossing was gevonden'', zei Petri Pijnenborg van Woongoed. Als problemen eerder worden gesignaleerd, zijn ze makkelijker op te lossen en is huisuitzetting niet meer nodig.

De gemeente en Woongoed Middelburg betalen ieder mee aan de aanstelling van één extra arbeidsplaats bij Orionis Walcheren voor iemand die mensen specifiek gaat helpen bij huurschulden. ,,We zullen mensen actiever benaderen als we zien dat er betalingsproblemen ontstaan'', kondigt Ingrid van Zimmeren van Orionis Walcheren aan. ,,We zullen daarvoor ook huisbezoeken afleggen, omdat mensen zich vaak schamen om zelf hulp te zoeken.''

 

Bron: PZC http://www.pzc.nl/walcheren/middelburg-biedt-sneller-hulp-bij-huurachterstand~a40ade11/