Huur opzeggen bij overlijden

Er komen veel regelzaken op u af als er iemand overlijdt. Om het overzichtelijk te maken, zetten wij hier kort onder elkaar wat wij van u verwachten. Wilt u direct de huur opzeggen? Klik dan hier.

Huurovereenkomst loopt door tot opzegging

Bij het overlijden van de huurder gaan de verplichtingen vanuit de huurovereenkomst over op de erfgenamen. Dit betekent ook dat de verplichting tot het betalen van de huur naar hen overgaat. Ons advies is dan ook om de huur zo snel mogelijk op te zeggen. Er is een minimale opzegtermijn van een maand.

Via onze website zegt u eenvoudig de huur op. Voeg een kopie toe van de overlijdensakte en een document waaruit blijkt dat u bevoegd bent de huur op te zeggen namens de overledene.

Zegt u de huur niet op?
Dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege twee maanden en een dag na het overlijden en is Woongoed Middelburg gerechtigd om over de woning te beschikken. Eventuele spullen die op dat moment nog niet uit de woning zijn gehaald verwijderd Woongoed en slaan we tijdelijk op. U kunt de spullen op een afgesproken tijd en locatie ophalen na betaling van de opslagkosten.

Neem gerust contact op
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over (het opzeggen van) de huurovereenkomst. Neem dan contact met ons op. Belt u liever? Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur via 0118-691700.

Wij wensen u veel sterkte in deze tijd.